Kids Garden Anaokulu – www.kidsgardenanaokulu.com

El Becerileri ve Yaratıcı Faaliyetler

Okulöncesi dönemde olan çocuk, coşkulu, meraklı,canlı, dış etkenlere açık, taklit eden ve kendini doğal yolla ifade eden bir yapıdadır. Hayal kurar. Hayal kurduğu sürece de yaratır. Bu bakımdan el becerileri yaratıcı faaliyetlerin gelişiminin destekleneceği, çocuğun bu yeteneğinin ortaya çıkarılabileceği en önemli dönemdir. Çocuk bu faaliyette içinde yaşadığı çevreyi, ortamı tanır, çizdiği resimlerle kendini kanıtlamaya çalışır, bir değer olduğunun bilincine varır. Resim çocuğun kendini tanımlamasında çok önemli bir rol oynar.Doğa ile insanlar arasındaki ilişkileri tanır, yaşamın zenginliğini görerek yaratıcı özgür düşünce birikimiyle gelecekteki entellektüel gelişimine katkı sağlar.

Eğitmenlerimiz, çocuklarımızın çevrelerindeki uyarıcılarla dolu dünya için farkındalığı yaratıp çocuğun hayal kurması için ortam oluşturarak hayalleri doğrultusunda özgürce yapılandırılmış materyaller yanında doğal materyalleri de kullanarak  kendi sanat eserlerini ve oyuncaklarını yapmalarına fırsat verirler. Bireysel olarak yaratmanın yanında grup ortamında paylaşıp çeşitli fikirler üreterek farklı fikirlerin birleşmesiyle yaratılanı farketmelerini sağlar. Burada algı , beceri, yaratıcı gücün yanında duygusal ve sosyal gelişim, psikomotor becerilerin gelişimi ön plandadır.Çocuğun kendini ifade etme yollarından biri olan el becerilerine yönelik yaratıcı çalışmalardır  artık materyallerin değerlendirilmesini sağlar. Hayal gücü ve yaratıcılığı geliştirirken, el göz koordinasyonunun gelişmesini destekler. Psiko-motor gelişimde küçük kas motor gelişimini desteklerken el ve parmak kaslarının güçlenmesini sağlar. Bu da doğru güçlenen parmaklar demektir. Yazı yazma çalışmalarının daha kolay yapılmasını sağlar. İleri ki yıllarda çocuk daha kuvvetli kalem kullanır ve yorulmadan daha kolay yazı yazabilir. Hamur  ve seramik çalışmalarıyla çocuk kendini ifade ederken enerji fazlasını doğal yoldan atmakta, el becerileri gelişmekte, iki boyutlu düşünceyi üç boyutlu olarak ifade etmektedir. Sanatsal özgün düşüncenin ürünü somut olarak ortaya çıkmaktadır. 

Resim 054Resim 057

20131030_165130

Yukarı Çık